A könyvműves illusztrátor

Baranyai Zsolt illusztrációi
Baranyai Zsolt illusztrációi

Baranyai Zsolt képét kiállításra küldték

Baranyai Zsolt képeit szemlélve érthető, hogy a húszéves vecsési fiatalember már több tárlaton is megmutatta magát. Most a perifériART tárlatán láthatók alkotásai.

 

Budapesten a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában végzett könyvművesként. Mint mondja, sokat köszönhet első szakmájának, például azt is, hogy rézkarccal kezdett foglalkozni. Egy alkalommal az iskolá­ban oldalpárt kellett készítenie: Dürer egyik metszetének máso­latát tervezte rá. Ez volt a kezdet. A könyvvel való foglalatosság is megköveteli az aprólékos munkát – mutat rá a kétféle érdeklődése közötti párhuzamra- , s a rézkarc hajszálvékony vonalkái is rendkívüli precizitást, türelmet, kézügyességet és elsősor ban tehetséget, alkotói fantáziát kíván.

A fiatalembert megihlették Dührer alkotásai, és megpróbál­kozott a technikával. Kitartó munkával készítette el alkotásait. A múlt évben pedig elérkezett a várva várt eredmény. Ott lehetett a Pest megyei és a debreceni or­szágos tárlaton is.

A zsűri Baranyai Zsolt egyik képét választotta ki a budapesti országos kiállításra. A fiatalember elmondja: most a Faipari Egyetem soproni Alkalmazott Művészeti Intézetében tanul. Formatervező lesz. De – vallja be halkan – a korábban tanult szakmája áll szívéhez a legközelebb. Álmaiban egyedi, míves készítésű könyvek kerülnek ki a kezei közül. Ám a megvalósuláshoz, vagyis egy saját könyvkötő műhely létrehozásá­hoz többmillió forintot kell még előteremtenie. Ám elérhető közelségben van egy másik kedves fog­lalatossága: az illusztrációkészí­tés. S a képeiből is láthatjuk: megrendelése bizonyára bőven lesz.

Arcok • VECSÉS rovat – Budapesti Nap, 2003. január